image

eSessions för kommun och region

För kommun och region finns funktioner för bland annat närvaro,arvodering, platsvisning för närvaro och omröstningar, ersättare, replikskiften, reservationer, jäv, frågestund, interpellation, partitider m.m.

funktionalitet anpassad för kommun & region

 • AGEnda & talarlista
  agenda & talarlista

  Agenda med ärendetyper så som frågestund, interpellation, budgetärenden med partitider.Replikskiften och streck i debatten.

  Talarlistan innehåller olikatalartyper med individuella talartider och titlar.

 • Votering & Personval
  Omröstningar- Voteringar & personval

  Omröstning/Votering med knapppalternativ och möjlighet att sätta egen text på knapparna. Stöd för votering med viktade röster. Personval är slutna val med möjlighet till flera val och blankröst. Har stöd för rangordnad lista m.m.

 • BUDGETmodul
  Budgetmodul

  Med tilläggsmodulen för budgetärenden kan systemet  hantera partitider med partitidspott, m.m. Tidspotter administreas enkelt av systemföraren.

 • DOKUMENT
  dokument

  Dokument och handlingar kan användas både innan och under mötet/kongressen, Man kan i verktyget göra anteckningar, lägga in överstrykningar och notisar m.m.

 • DISTRIBUERADE MÖTEN
  stöd för distribuerade möten

  Använd mötessystemet för videokonferenser och distansmöten för att hantera omröstningar, talarlistor och agenda. eSessions är plattformsobereonde vilket innebär att deltagarna kan använda sina egna smartphones, surfplattor eller datorer för att interagera med systemet och delta både innan mötet och under mötet. Det enda som krävs är en enhet med webbläsare och koppling till internet.

 • Rapporter
  Rapporter

  Systemet innehåller att antal standardrapporter för närvaro, arvode, möteslogg, omröstningsresultat och arvodering. Utöver standardrapporter kan nya rapporter tas fram och anpassas efter kundens behov.