Background Image

Kunder & projekt i fokus

HRF

Kongress 2014

Hotell-och restaurangfackets kongress i Visby utfördes helt digitalt, där alla ombud fick en surfplatta av förbundet.

Riksteatern

Kongress

Riksteatern höll sin kongress i Göteborg. Yrkande, personval, nomineringar genomfördes under kongressen via stationer.

Sveriges Läkarförbund

Fullmäktige


SKL

kongress

I Karlstads CCC hölls Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress. 451 ombud var inbjudna kongressen hölls i 2 dagar. 

SvRF

Stämma

Svenska Ridsportförbundet sin stämma i KCCC. Cirka ett hundratal föreningar fanns representerade. Viktade röster.

Norrköpings kommun

Kommunfullmäktige 

Fast installation i Norrköpings sessionssal

SKL

Valkongress

Sveriges Kommuner och Landstings valkongress

Nedan är några av de kunder och företag som vi haft förmånen att arbeta med.

 • Jusek
 • Sveriges kommuner & Landsting
 • Huddinge kommun
 • Sveriges Läkarförbund
 • Hotell- & restaurangfacket
 • Sveriges Arkitekter
 • Svenska ridsportförbundet
 • Riksteatern
 • Stockholms läns landsting
 • Knivsta kommun
 • Programbolaget
 • Vänsterpartiet Storstockholm
 • Livs
 • Nordiska rådet
 • Studieförbundet Vuxenskolan 
 • Norrköpings kommun
 • Informationsteknik
 • Saco
 • Folketshus & Parker
 • CHScom2017
 • Boverket
 • Finansförbundet
 • SPF Seniorerna
 • Karolinska Institutet